Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse vidutinė grikių supirkimo kaina 2018 m. lapkričio viduryje (46 savaitę (11 12–18) siekė 179,71 EUR/t ir buvo 16,29 proc. didesnė negu spalio viduryje (42 savaitę (10 15–21), pašarinių miežių (II klasės) – buvo 9,22 proc. didesnė ir sudarė 188,69 EUR/t, avižų – padidėjo 4,53 proc. (iki 155,95 EUR/t), o rapsų – 2,29 proc. (iki 370,50 EUR/t). Vidutinė kviečių supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo nedaug – 0,28 proc. (iki 185,08 EUR/t).
Tačiau kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 2018 m. lapkričio viduryje, palyginti su spalio viduryje buvusia kaina, sumažėjo 4,41 proc. (iki 162,94 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Lietuvoje šių metų lapkričio viduryje labiausiai padidėjo grikių, pašarinių miežių ir avižų, o sumažėjo – kvietrugių supirkimo kainos