Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro (toliau – Registro) duomenimis, 2018 m. lapkričio mėn. žemės ūkio subjektai Lietuvoje iš viso įregistravo 285 traktorius, 22 javų kombainus, 2 srutvežius, 1 savaeigį smulkintuvą ir 1 savaeigį cukrinių runkelių kombainą. Analizuojamu laikotarpiu 99,6 proc. įregistruotų traktorių sudarė ratiniai traktoriai.
2018 m. lapkričio mėn. žemdirbiai įregistravo šešiasdešimt 2017–2018 m. pagamintų traktorių (tai sudaro 21,1 proc. visų įregistruotų traktorių). Didžiosios dalies (88,8 proc.) įregistruotų ratinių traktorių galia buvo mažesnė kaip 100 AG. Nuo 100 iki 200 AG galios ratiniai traktoriai sudarė 9,8 proc. 2018 m. lapkričio mėn. didesnės kaip 200 AG galios traktorių buvo įregistruota 1,4 proc. visų Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų traktorių.
2018 m. lapkričio mėn. 53 (arba 18,6 proc.) registruoti ratiniai traktoriai buvo baltarusiški arba rusiški: 14 Belarus (iš jų 13 buvo pagaminti 2017–2018 m.), 4 ChTZ, 1 LTZ, 23 MTZ (iš jų 2 buvo pagamintas 2017–2018) ir 9 VTZ–VMTZ ratiniai traktoriai. 2018 m. lapkričio mėn. žemės ūkio subjektai įregistravo 30 Kubota ratinių traktorių, iš kurių nei vieno nebuvo pagaminto 2017–2018 m. Tai sudaro 12,9 proc. vakarietiškų arba 10,5 proc. visų analizuojamu laikotarpiu įregistruotų traktorių. Kiti žemės ūkio subjektų įregistruoti traktoriai išsidėsto taip: Yanmar (27 vnt. arba atitinkamai 11,6 proc. ir 9,5 proc.), Iseki (26 vnt. arba atitinkamai 11,2 proc. ir 9,1 proc.), Hinomoto (17 vnt. arba atitinkamai 7,3 proc. ir 6,0 proc.), Case IH (15 vnt. arba atitinkamai 6,5 proc. ir 5,3 proc.), John Deere (13 vnt., iš kurių 4 pagaminti 2017–2018 m., arba atitinkamai 5,6 proc. ir 4,6 proc.), Mitsubishi (13 vnt. arba atitinkamai 5,6 proc. ir 4,6 proc.), CF MOTO (10 vnt., visi pagaminti 2017–2018 m. arba atitinkamai 4,3 proc. ir 3,5 proc.), Massey Ferguson (10 vnt., iš kurių 6 pagaminti 2017–2018 m., arba atitinkamai 4,3 proc. ir 3,5 proc.).

Lietuvos žemės ūkio subjektų 2018 m. lapkričio mėn. įregistruotų traktorių skaičius pagal gamintoją

Registro duomenimis, 2018 m. lapkričio mėn. ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įregistravo tik 22 javų kombainus. Iš jų tik penki (arba 22,7 proc.) buvo pagaminti 2017–2018 m. Visi (100 proc.) analizuojamu laikotarpiu įregistruotų javų kombainų buvo vakarietiški. 2018 m. lapkričio mėnesį įregistruota 6 kompanijos New Holland (arba 27,3 proc. visų įregistruotų javų kombainų, iš kurių 2 buvo pagaminti 2017–2018 m.), 5 (arba 22,7 proc., iš kurių 1 buvo pagamintas 2018 m.) – Claas, 2 (arba 9,1 proc.) – Dronningborg, 2 (arba 9,1 proc.), iš kurių 1 buvo pagamintas 2017–2018 m. ¬– Fendt, 2 (arba 9,1 proc.) – John Deere, 2 (arba 9,1 proc.) – Massey Ferguson, po 1 Sampo Rosenlew ir 1 Volvo (arba 4,5 proc.) javų kombainą.

Lietuvos žemės ūkio subjektų 2018 m. lapkričio mėn. įregistruotų javų kombainų skaičius pagal gamintoją

2018 m. lapkričio mėn. Lietuvos žemdirbiai įregistravo 2 srutvežius (Fliegl firmos – 1 (pagamintas 2018 m.), Jeantil – 1 (pagamintas 2018 m.)), 1 savaeigį smulkintuvą (New Holland firmos) ir 1 savaeigį cukrinių runkelių kombainą (Kleine firmos).

Šaltinis: ŽŪIKVC (Traktorių registras)
Parengė T. Kleinotas, tel. (8 5 ) 219 7324, R. Zinkevičius, tel. (8 37) 397 076

 

2018 m. lapkričio mėnesį žemės ūkio technikos įregistruota mažiau