Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2018 m. gruodžio pradžioje (49 savaitę (12 03–09) kviečius supirko vidutiniškai po 195,43 EUR/t – 6,56 proc. didesne kaina negu prieš mėnesį (45 savaitę (11 05–11). Avižos minėtu laikotarpiu pabrango 13,36 proc. (iki 173,71 EUR/t), pašariniai miežiai (II klasės) – 8,45 proc. (iki 187,10 EUR/t), o kvietrugiai – 7,82 proc. (iki 165,02 EUR/t). Rapsų vidutinė supirkimo kaina padidėjo 1,65 proc. (iki 361,56 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G.Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Grūdų supirkimo kainos Lietuvoje didėja