2018 m. 48–51 sav. (2018 m. lapkričio 26–gruodžio 23 d.

*lyginant 2018 m. 51 savaitę su 2018 m. 50 savaite

**lyginant 2018 m. 51 savaitę su 2017 m. 51 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-12-27 Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 vnt (be PVM) 2018 48–51 sav.