Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 50 savaitę su 2018 m. 49 savaite
*** lyginant 2018 m. 50 savaitę su 2017 m. 50 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-12-28 Kiaulių supirkimo kainos* Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 47–50 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)