2020 m. vasarą Lietuvoje vidutinė galvijų supirkimo kaina išliko stabili

Šių metų birželio–rugpjūčio mėn. vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 237,70 EUR/100 skerdenų svorio kg ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 0,93 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo