2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,91 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 17 proc.

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 558,833 tūkst. kiaulių – 6,91 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 6,35 proc. mažiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos rinkoje

2022 m. sausio–liepos mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas didėjo, o importas mažėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 130,603 tūkst. kiaulių – 32,07 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 72,85 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėn.,

2022 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimai ir galvijų supirkimo kaina

Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 71,56 tūkst. galvijų – 1,00 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su gamyba prieš metus, padidėjo 2,05 proc. ir sudarė 20,685 tūkst. t. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 64,188 tūkst. galvijų –

2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje galvijų supirkimo kaina didėjo, o skerdimai šiek tiek mažėjo

2022 m. balandžio–birželio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 36,303 tūkst. galvijų – 2,91 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su gamyba prieš metus, sumažėjo 2 proc. ir sudarė 10,474 tūkst. t. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo

2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022 m. II ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 204,350 tūkst. kiaulių – 8,06 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 7,68  proc. mažiau nei 2021 m. II ketvirtį. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir

2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022 m. balandžio–birželio mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimai padidėjo 9,95 proc. ir sudarė 1,911 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 80,95 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus,