2022 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 618,565 tūkst. kiaulių – 9,29 proc. mažiau nei 2021 m. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. S kategorijos kiaulės sudarė 19,09 proc. (2021 m. – 59,01

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,554 tūkst. avių – tai 1,23 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. paskutiniuoju ketvirčiu. Iš to skaičiaus 81,44 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskersta grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje avių (vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus) skerdimų skaičius