2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 746,68 tūkst. kiaulių – 11,83 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 16,20 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S

2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta daugiau avių negu pernai

Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių buvo paskersta 15,44 proc. daugiau (iš viso 6,526 tūkst. vnt.). Iš to skaičiaus 77,12 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu padidėjo tiek ėriukų (iki