2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,554 tūkst. avių – tai 1,23 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. paskutiniuoju ketvirčiu. Iš to skaičiaus 81,44 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskersta grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje avių (vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus) skerdimų skaičius

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva importavo 6,121 tūkst. t galvijienos ir 50,524 tūkst. t kiaulienos, tai atitinkamai 22,85 proc. ir 7,32 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine galvijienos importo šalimi buvo Lenkija, iš kurios importas sudarė apie 72,12 proc. viso Lietuvos galvijienos

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 21,314 tūkst. t galvijienos – 10,64 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pagrindine galvijienos eksporto šalimi buvo Italija, į kurią galvijienos eksportas sudarė apie 14,47 proc. viso Lietuvos galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.,

2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 197,797 tūkst. kiaulių – 9,84 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 9,90 proc. mažiau nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S

Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų

2022 m. III ketvirtį vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 383,34 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 42,15 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu buvo supirkta daugiau geresnės raumeningumo klasės galvijų,