2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys nežymiai didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 384,870 tūkst. kiaulių – 0,57 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,00 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–gegužės mėn. 2021 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė

2021 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

Šių metų sausio–kovo  mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 1,815 tūkst.  avių – 19,80 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu. Iš to skaičiaus 79,34 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sumažėjo 25,32 proc. (iki 1,298 tūkst. vnt.),