2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina

2022 m. sausio–kovo mėn. Lietuvos skerdimo įmonėse buvo paskersta 35,257 tūkst. galvijų – 5,37 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 10,21 tūkst. t galvijienos skerdenų – 6,57 proc. daugiau nei 2021 m. I ketvirtį, o vidutinis

2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022 m. I ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 219,622 tūkst. kiaulių – 5,81 proc. mažiau nei 2021 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 17,994 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 6,74 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo

2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimai padidėjo 2,98 proc. ir sudarė 1,869 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 79,78 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus

2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo

2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 167,080 tūkst. kiaulių – 5,19 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių

2022 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina šiek tiek didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022 m. sausio–vasario mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 141,83 tūkst. kiaulių – 4,62 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 3,87 proc. mažiau nei 2021 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir

Lietuvoje ir toliau mažėja įregistruotų galvijų ūkių bei juose laikomų galvijų skaičius

ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2022 m. vasario 1 d., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje įregistruotų galvijų ūkių skaičius sumažėjo 37,64 proc. (iki 33,007 tūkst. vnt.), o juose laikomų galvijų skaičius – 1,13 proc. (iki 631,816 tūkst. vnt.). Lietuvoje ir toliau