2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

Analizuojamu laikotarpiu šalies skerdyklose buvo paskersta 379,78 tūkst. kiaulių – 14,25 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 18,63 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laiko-tarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir