* lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su spalio mėn.
** lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

 

2018-12-28 Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių pardavimas vidaus rinkoje 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn., tūkst. vnt.