Analizuojamu laikotarpiu ūkiuose produkcijos realizavimo kainos priklausomai nuo kokybės, pardavimo kiekių, dydžio ir kt. buvo tokios: bulvių – 0,16–0,24 EUR/kg, neplautų morkų – 0,24–0,38 EUR/kg, plautų morkų – 0,35–0,38 EUR/kg, baltagūžių kopūstų – 0,22–0,40 EUR/kg, burokėlių – 0,10–0,24 EUR/kg, svogūnų – 0,32–0,40 EUR/kg. Palyginti su 2018 m., vidutinės augintojų bulvių ir daržovių pardavimo kainos š. m. sausio mėn. viduryje buvo didesnės: baltagūžių kopūstų ir svogūnų – 2,4 karto, neplautų ir plautų morkų – 2 kartus, bulvių – 33 proc., burokėlių – 6 proc.
Kadangi dėl nepalankių gamtinių sąlygų buvo gautas mažesnis bulvių ir daržovių derlius ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, todėl kainos šiemet yra didesnės visur. Nagrinėjamu laikotarpiu bulvių supirkimo kaina Latvijoje padidėjo vidutiniškai 30 proc., Lenkijoje – 2 kartus, Vokietijoje – 2,5 karto. Kopūstai Latvijoje ir Vokietijoje buvo superkami 2 kartus brangiau, Lenkijoje – 4 kartus brangiau. Svogūnų supirkimo kaina Latvijoje buvo didesnė 2 kartus, Lenkijoje – 2,5 karto, Vokietijoje – 4 kartus. Morkų kaina Latvijoje padidėjo 35 proc., Vokietijoje – 60 proc., Lenkijoje – 2 kartus. Burokėlių kaina yra mažiausiai svyruojanti tiek Lietuvoje (+ 6 proc.), tiek kitose Europos šalyse. Latvijoje burokėliai buvo superkami 50 proc. brangiau, Lenkijoje – 15 proc. brangiau, o Vokietijoje jų kaina sausio viduryje išliko nepakitusi.
Kadangi bulvių ir daržovių atsargos augintojų sandėliuose šiemet yra mažesnės, o supirkimo kainos Europos šalyse toliau didėja, todėl ir Lietuvoje bulvių ir daržovių kainos turi tendenciją didėti.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), AMI, LVAEI, ZSRIR
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

2019 m. sausio mėn. Lietuvos ūkiuose bulvių ir daržovių kainos toliau didėjo