Kvietrugiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2019 m. sausio viduryje (3 savaitę (01 14–20) buvo superkami vidutiniškai po 177,79 EUR/t ir, palyginti su gruodžio viduryje (51 savaitę (12 17–23) buvusia kaina, sumažėjo 14,28 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 4,13 proc. (iki 180,07 EUR/t), o rapsų – 0,31 proc. (iki 372,78 EUR/t).
Tik kviečių vidutinė supirkimo kaina 2019 m. sausio viduryje, palyginti su gruodžio viduryje buvusia kaina, padidėjo 0,53 proc. ir sudarė 195,68 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G.Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Daugumos grūdų ir rapsų supirkimo kainos Lietuvoje 2019 m. sausio viduryje sumažėjo