2019 m. sausio pabaigoje–vasario pradžioje (5 savaitę (01 28–02 03) vidutinė žirnių supirkimo kaina Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse sudarė 202,71 EUR/t ir, palyginti su sausio pradžioje (1 savaitę (12 31–01 06) buvusia kaina, padidėjo 7,72 proc. Rapsų vidutinė supirkimo kaina per šį laikotarpį padidėjo 7,29 proc. (iki 382,97 EUR/t). Kviečių vidutinė supirkimo kaina, 2019 m. pirmąją savaitę sudariusi 186,31 EUR/t, sausio pabaigoje–vasario pradžioje išaugo 6,79 proc. (iki 198,97 EUR/t).
Tačiau pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina nuo šių metų pradžios sumažėjo 4,07 proc. (iki 182,99 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Žirnių, rapsų ir kviečių supirkimo kainos Lietuvoje padidėjo, pašarinių miežių – sumažėjo