Bulvių mažmeninė kaina 2019 m. sausio mėn. sudarė 0,30 EUR/kg ir, palyginti su 2018 m. spalio mėn., sumažėjo 16,7 proc., kai tuo tarpu bulvių pardavimo ūkiuose vidutinė kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 15,8 proc. Todėl augintojo dalis kainos grandinėje padidėjo nuo 54 proc. 2018 m. spalio mėn. iki 73 proc. 2019 m. sausio mėn., mažmenininko dalis sumažėjo atitinkamai nuo 29 iki 10 proc.

Baltagūžių kopūstų mažmeninė kaina nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 3,1 proc. (+0,01 EUR/kg) ir sudarė 0,33 EUR/kg, kai tuo tarpu baltagūžių kopūstų pardavimo ūkiuose vidutinė kaina padidėjo 32 proc. Todėl augintojo dalis kainos grandinėje padidėjo nuo 77 proc. 2018 m. spalio mėn. iki 100 proc. 2019 m. sausio mėn., mažmenininko dalis sumažėjo atitinkamai nuo 6 iki -17 proc.

Morkų mažmeninė kaina 2019 m. sausio mėn., palyginti su 2018 m. spalio mėn., sumažėjo 2,2 proc. (-0,01 EUR/kg) ir buvo 0,44 EUR/kg, o pardavimo ūkiuose vidutinė kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 16 proc. Todėl augintojo dalis kainos grandinėje padidėjo nuo 67 proc. 2018 m. spalio mėn. iki 83 proc. 2019 m. sausio mėn., mažmenininko dalis sumažėjo atitinkamai nuo 16 iki 0 proc.

Svogūnų mažmeninė kaina nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 2,9 proc. (-0,01 EUR/kg) ir sudarė 0,33 EUR/kg, nors pardavimo ūkiuose vidutinė kaina padidėjo 31 proc. Todėl augintojo dalis kainos grandinėje padidėjo nuo 86 proc. 2018 m. spalio mėn. iki 115 proc. 2019 m. sausio mėn., mažmenininko dalis sumažėjo atitinkamai nuo -3 iki -32 proc.

Burokėlių mažmeninė kaina 2019 m. sausio mėn., palyginti su 2018 m. spalio mėn., nepasikeitė ir sudarė 0,35 EUR/kg, o pardavimo ūkiuose vidutinė kaina sumažėjo 5,5 proc. Augintojo dalis kainos grandidėje nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo nuo 52 iki 46 proc., o mažmenininko dalis padidėjo nuo 31 iki 37 proc.

Daržovių kainos mažmeninėje prekyboje 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. sausio mėn. svyravo tik 0,01–0,02 EUR/kg.

Atlikus koreliacinę analizę, nustatyta, kad tarp bulvių ir daržovių vidutinių mažmeninių kainų ir supirkimo kainų yra stiprūs koreliaciniai ryšiai parodantys, kad šios kainos kinta vienodomis kryptimis, t. y. didėjant bulvių ir daržovių vidutinėms supirkimo kainoms, bulvių ir daržovių vidutinės mažmeninės kainos didėja, ir atvirkščiai. Tačiau 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. sausio mėn. laikotarpiu bulvių ir daržovių kainos mažmeninėje prekyboje kito nežymiai, o pardavimo iš ūkių vidutinės kainos padidėjo nuo 15 iki 32 proc. (išskyrus burokėlių). Tam įtakos galėjo turėti didelės bulvių ir pagrindinių daržovių supirkimo kainos, kurios neleido prekybininkams dar labiau padidinti mažmeninių kainų  dėl didelio vyriausybės ir visuomenės dėmesio pagrindinių produktų kainų kilimui bei kainų viešinimo, todėl prekybininkai kai kurių daržovių pardavimo nuostolius turėjo padengti iš savo lėšų.

Koreliacinis ryšys tarp bulvių ir  daržovių vidutinės mažmeninės kainos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse taip pat yra stiprus ir kinta vienodomis kryptimis, t. y., didėjant bulvių ir daržovių vidutinėms mažmeninėms kainoms kurioje nors vienoje šalyje, kitoje šalyje bulvių ir daržovių vidutinės mažmeninės kainos taip didėja, ir atvirkščiai.

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. sausio mėn. laikotarpiu mažmeninėje prekyboje bulvių ir daržovių kainos kito nežymiai, o pardavimo iš ūkių vidutinės kainos didėjo, o taip pat gautą mažesnį bulvių ir daržovių derlių 2018 m., bei bulvių ir daržovių kainų kilimą Lenkijos, Latvijos, Vokietijos ir kt. šalių rinkose, bulvių ir daržovių kainos mažmeninėje prekyboje turi tendenciją didėti.

ŽŪIKVC atliekamų tyrimų duomenimis, 2019 m. vasario mėn. (6–8 sav. (02 04–24), palyginti su sausio mėn., mažmeninė bulvių kaina padidėjo 23,3 proc., baltagūžių kopūstų – 42,4 proc., svogūnų – 33,3 proc., morkų – 6,8 proc., burokėlių – 5,7 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LAEI

Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

Bulvių ir daržovių kainų pokyčiai 2018 m. spalio–2019 m. sausio mėn. laikotarpiu