Tamsios duonos (be priedų) mažmeninė kaina 2018 m. spalio2019 m. sausio mėnesio laikotarpiu sumažėjo 1,49 proc., nors didmeninė ruginių miltų kaina ir padidėjo padidėjo 8,87 proc., didmeninė tamsios duonos pardavimo kaina padidėjo 3,17 proc. Pagrindinės tamsios duonos (be priedų) žaliavos –rugių supirkimo kaina išaugo 1,16 proc.

Batono (be priedų) mažmeninė kaina 2018 m. spalio2019 m. sausio mėnesio laikotarpiu sumažėjo atitinkamai 1,69 proc., didmeninė kvietinių aukščiausios rūšies miltų kaina analizuojamu laikotarpiu buvo mažesnė 0,95 proc. Tačiau didmeninė batono pardavimo kaina padidėjo 1,16 proc., o pagrindinės batono (be priedų) žaliavos –kviečių supirkimo kaina išaugo 4,76 proc.

Remiantis išorinės aplinkos veiksnių kitimo tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, sąlygos kilti grūdų ir duonos produktų kainoms yra pagrįstos dėl padidėjusių grūdų supirkimo ir padidėjusių gamybos išteklių kainų.

Tamsios duonos ir batono mažmeninių kainų ir ją lemiančių veiksnių ryšio analizė patvirtino, kad Lietuvos maistinių kviečių ir rugių supirkimo kainos priklauso nuo ES ir pasaulio kainų kitimo tendencijų. Grūdų kainų didėjimui įtakos turi dėl sausros ir karščio mažesnis 2018 m. grūdų derlius ne tik Lietuvoje (-24 proc.), bet ir kitose ES (-9 proc.) šalyse bei pasaulyje (- 0,6 proc.).

Duonos ruginių miltų pagrindu mažmeninės kainos grandinės dedamųjų kintamųjų koreliacinė analizė parodė, kad tarp dedamųjų taip pat yra vidutinio stiprumo teigiamas tiesinis ryšys. Batono iš kvietinių miltų mažmeninės grandinės dedamųjų koreliacinė analizė parodė, kad kainos grandinės dedamųjų kintamieji teigiamu tiesiniu vidutinio stiprumo ryšiu koreliuoja su greta esančių grandinių dalyvių dedamųjų kintamaisiais. Nustatytas vidutinio stiprumo teigiamas tiesinys ryšys parodo, kad vienos grandinės dalyvio kaina kinta atitinkamai kito dalyvio kainai, pvz., tokie veiksniai kaip supirkimo kainos padidėjimas, energijos išteklių brangimas, darbo užmokesčio didėjimas daro įtaką visų grandinių dalyviams, tačiau kainoje atsiranda pokytis atitinkamai pagal išteklio reikšmę produkto savikainoje. Taip pat kiekvienoje grandinės dalyje kainą veikia ir kiti veiksniai (pvz. mažmeninės kainos kitimą gali lemti kainodaros sprendimai, atsižvelgiant į vartojimo preferencijų ir kultūros, prekybos tinklų bei prekių ženklų gamintojų įgyvendinamos asortimento formavimo, pardavimų skatinimų ir prekių ženklų pozicionavimo politikos ir kt.).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LAEI

Parengė D. Pyrantienė tel. (8 37) 39 72 27

Mažmeninės tamsios duonos ir batono (be priedų) kainų analizė 2018 m. spalio–2019 m. sausio mėn.