Pašariniai miežiai (II klasės) Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2019 m. vasario antroje pusėje (8 savaitę (02 18–24) buvo superkami vidutiniškai po 189,46 EUR/t – 15,12 proc. didesne kaina, palyginti su sausio antroje pusėje (4 savaitę (01 21–27) buvusia kaina. Kviečių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 4,26 proc. (iki 197,56 EUR/t), o kvietrugių – 1,74 proc. (iki 181,69 EUR/t).
Rapsų vidutinė supirkimo kaina vasario antroje pusėje, palyginti su sausio antroje pusėje buvusia kaina, išaugo 4,95 proc. (iki 381,15 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Lietuvoje šių metų vasario antroje pusėje labiausiai padidėjo pašarinių miežių supirkimo kaina