* lyginant 2019 m. balandžio mėn. su kovo mėn.

** lyginant 2019 m. balandžio mėn. su 2018 m. balandžio mėn.

*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų ir kt. veislių.

Pastabos:                                                      

Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d.                                                        

Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) 
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2018–2019 m. balandžio mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.