Šių metų I ketvirtį Lietuvos pieno gaminių gamintojai pagamino 7,18 tūkst. t šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių (PGPK kodas 10.51.40.30.10), t. y. 17,0 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–kovo mėn. Analizuojamu laikotarpiu suaktyvėjo šių gaminių pardavimai vidaus rinkoje, o į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) ir į trečiąsias šalis sumažėjo. 2019 m. I ketvirtį šalies pieno gaminių gamintojai Lietuvos rinkoje šviežių sūrių pardavė 4,1 proc. daugiau (iš viso 1,80 tūkst. t) nei 2018 m. I ketvirtį. Tačiau šių gaminių pardavimai į kitų ES šalių rinkas sumažėjo 14,4 proc. (iki 5,22 tūkst. t), o į trečiąsias šalis – net 44,8 proc. (iš viso 0,34 tūkst. t). Vidutinė šviežių sūrių pardavimo kaina (gamintojų, be PVM) analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. sausio–kovo mėn., padidėjo: Lietuvos rinkoje – 3,4 proc. (iki 4,08 EUR/kg), kitų ES šalių rinkose – 13,8 proc. (iki 3,11 EUR/kg), trečiųjų šalių rinkose – 9,8 proc. (iki 3,37 EUR/kg).
Lietuvos pieno perdirbimo įmonės šių metų sausio–kovo mėn. pagamino 5,94 tūkst. t varškės (PGPK kodas 10.51.40.30.20) – 7,0 proc. daugiau nei praėjusių metų sausio–kovo mėn. Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, minėto gaminio tiek į vietinę rinką, tiek į kitų ES šalių rinkas Lietuvos gamintojai pardavė daugiau: vidaus rinkoje – 3,2 proc. (iš viso 5,05 tūkst. t), į kitas ES šalis – 43,2 proc. (iš viso 0,84 tūkst. t). Į trečiąsias šalis varškės buvo parduota 38,8 proc. mažiau (iš viso 43,2 t). Vidutinė varškės pardavimo kaina (gamintojų, be PVM) analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo tiek vietinėje, tiek kitų šalių rinkose: Lietuvos rinkoje – 0,8 proc. (iki 2,36 EUR/kg), kitų ES šalių rinkose – 9,3 proc. (iki 2,51 EUR/kg), trečiųjų šalių rinkose – 4,8 proc. (iki 3,16 EUR/kg).
2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, sviesto, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 proc. (PGPK kodas 10.51.30.30.00) (toliau – sviesto), gamyba padidėjo 2,3 proc. (iki 3,25 tūkst. t). Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sumažino sviesto pardavimus: Lietuvos rinkoje – 3,6 proc. (iki 1,83 tūkst. t), kitose ES valstybėse – 78,3 proc. (iki 0,15 tūkst. t) ir trečiosiose šalyse – 70,7 proc. (iki 0,10 tūkst. t). Nagrinėjamu laiko-tarpiu, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, vidutinė sviesto pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) Lietuvos rinkoje sumažėjo 1,2 proc. (iki 4,91 EUR/kg), trečiųjų šalių rinkose – 9,0 proc. (iki 4,90 EUR/kg). Tačiau kitų ES šalių rinkose pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) padidėjo 8,5 proc. (iki 4,93EUR/kg).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Jagintavičiūtė, tel. (8 37) 397 280

2019 m. I ketvirtį Lietuvoje didėjo varškės ir sviesto gamyba, o šviežių sūrių pagaminta mažiau