2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, svogūnų kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 24,24 proc. (+0,08 EUR/kg, iki 0,41 EUR/kg), o pardavimo iš ūkių kaina – 37,50 proc. (+0,12 EUR/kg, iki 0,44 EUR/kg), t. y. analizuojamu laikotarpiu svogūnų pardavimo kaina ūkiuose buvo didesnė negu mažmeninė kaina.
2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, svogūnų kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 86,36 proc. (+0,19 EUR/kg, iki 0,41 EUR/kg), o pardavimo iš ūkių kaina – 193,33 proc. (+0,29 EUR/kg, iki 0,44 EUR/kg).
Šiuo laikotarpiu kaimyninėse ir kitose šalyse augintojų ūkiuose parduodami svogūnai buvo brangesni, pvz., Latvijoje 137,50 proc. (+0,22 EUR/kg, kainavo 0,38 EUR/kg), Lenkijoje 193,75 proc. (+0,31 EUR/kg, kainavo 0,47 EUR/kg), Vokietijoje 300 proc. (+0,36 EUR/kg, kainavo 0,48 EUR/kg).
ŽŪIKVC atliekamų tyrimų naujausiais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., mažmeninė svogūnų kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse dar padidėjo 22,45 proc. (iki 0,66 EUR/kg).
Tokį svogūnų kainų padidėjimą Lietuvoje ir Europoje lėmė negausus derlius dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir 3 proc. sumažėjusio ploto. Vokietijos rinkos ir kainų stebėsenos agentūros (AMI) duomenimis, Europos Sąjungoje (toliau – ES) 2018 m. gautas svogūnų derlius mažiausias nuo 2006 m. ir apie 1,2 mln. t mažesnis nei 2017 m. (6,108 mln. t).
Didžiausias svogūnų derliaus sumažėjimas buvo Olandijoje. Šios šalies ūkininkai išaugino tik 860 tūkst. t svogūnų. Tai mažiausias derlius nuo 2003 m. ir 35 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m. Todėl Olandija prarado didžiausios svogūnų augintojos poziciją ES. Šią vietą praėjusiais metais užėmė Ispanija, nes čia gautas 1,431 mln. t svogūnų derlius, kuris yra 10 proc. didesnis nei 2017 m., nors plotas ir sumažėjo 4 proc.
Trečia vieta pagal išauginamą svogūnų kiekį ES atitenka Lenkijai – 575 tūkst. t, nors gautas derlius ir sumažėjo 14 proc. Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje svogūnų derlius sumažėjo po 27 proc. ir sudarė atitinkamai 396 tūkst. t ir 332 tūkst. t. Prancūzijoje derlius sumažėjo 14 proc. ir siekė 280 tūkst. t.
Dėl šių priežasčių pasaulyje labai padidėjo svogūnų kainos ir atsirando naujų prekybos krypčių. Pavyzdžiui, Kinija eksportuoja svogūnus į Europą, Kirgizija taip pat bando užimti dalį šios rinkos. Kadangi Europoje daugelyje šalių svogūnų atsargos jau pasibaigusios, rinką iki naujo derliaus pradžios Vakarų Europos šalyse užima svogūnai iš Naujosios Zelandijos, Pietų ir Rytų Europos šalyse – svogūnai iš Egipto. Iki naujo derliaus pradžios svogūnų kainai sumažėti priežasčių nėra.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LVAEI, ZSRIR, AMI
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

Svogūnų rinkos apžvalga