2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu bulvių kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 18,75 proc. (+0,06 EUR/kg, iki 0,38 EUR/kg), o pardavimo iš ūkių kaina – 35,00 proc. (+0,07 EUR/kg, iki 0,27 EUR/kg).
2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, bulvių kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 58,33 proc. (+0,14 EUR/kg, iki 0,38 EUR/kg), o pardavimo iš ūkių kaina – 80,00 proc. (+0,12 EUR/kg, iki 0,27 EUR/kg).
Šiuo laikotarpiu kaimyninėse ir kitose šalyse augintojų ūkiuose parduodamos bulvės buvo brangesnės, pvz., Latvijoje 47,06 proc. (+0,08 EUR/kg, kainavo 0,25 EUR/kg), Lenkijoje 144,44 proc. (+0,13 EUR/kg, kainavo 0,22 EUR/kg), Vokietijoje 190,91 proc. (+0,21 EUR/kg, kainavo 0,32 EUR/kg).
ŽŪIKVC atliekamų tyrimų naujausiais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., bulvių kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse padidėjo 6,38 proc. (iki 0,52 EUR/kg).
Bulvių kainų padidėjimą Lietuvoje ir Europoje lėmė negausus praėjusių metų derlius dėl nepalankių gamtinių sąlygų.
Prognozuojama, kad 2019 m. pagrindinėse penkiose ES bulves auginančiose šalyse (Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje) bulvių plotas gali padidėti nuo 1 iki 2 proc. ir siekti 604 tūkst. ha. Tai būtų didžiausias bulvių plotas per paskutinius dešimt metų. Ši prognozė yra išankstinė. Tikslesni duomenys bus pateikti birželio mėnesį.
Iki sezono pabaigos bulvių kainos išliks aukštos, nes praėjusio sezono bulvių atsargos yra mažiausios per paskutinius penkerius metus.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LVAEI, ZSRIR, AMI
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

Bulvių rinkos apžvalga