Pašariniai miežiai (II klasės) Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 20 savaitę (05 13–19) buvo superkami vidutiniškai po 172,65 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (19 savaitę (05 06–12), sumažėjo 0,20 proc. Žirnių vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu sumažėjo 4,71 proc. (iki 173,76 EUR/t).
Tačiau kviečių vidutinė supirkimo kaina 20 savaitę, palyginti su 19 savaite, padidėjo 2,08 proc. (iki 193,39 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

Lietuvoje 2019 m. gegužės mėnesio viduryje daugumos grūdų supirkimo kainos sumažėjo