ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų buvo supirkta* 399,50 tūkst. t pieno, tai yra 0,7 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Šį skaičių sudaro iš ūkininkų ir šeimos ūkių supirkto pieno kiekis, kuris sumažėjo 2,2 proc. (iki 262,91 tūkst. t) ir iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkto pieno kiekis, padidėjęs 6,8 proc. (iki 136,59 tūkst. t). Lietuvos pieno gamintojams 2019 m. sausio–balandžio mėn. už parduotą 1 t pieno buvo mokama vidutiniškai po 304,64 EUR, tai yra apie 5,4 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Ūkininkams ir šeimos ūkiams mokėta minėto pieno supirkimo kaina padidėjo 7,4 proc. (iki 283,42 EUR/t), o žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms – 1,1 proc. (iki 345,47 EUR/t).
2019 m. sausio֬–balandžio mėn., palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvos pieno supirkėjai iš Latvijos supirko 9,7 proc. daugiau pieno (iš viso 97,02 tūkst. t), o iš Estijos – 2,1 proc. mažiau (iš viso 45,18 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu minėto pieno supirkimo kainos iš Latvijos ir Estijos padidėjo atitinkamai 8,9 proc. (iki 319,8 EUR/t) ir 8,1 proc. (iki 331,12 EUR/t).
2019 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos pieno supirkėjai į Lenkiją pardavė 11,97 tūkst. t pieno – tai 35,2 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–balandžio mėn., tačiau vidutinė pardavimo kaina padidėjo 16,4 proc. (iki 329,06 EUR/t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai į Latviją pardavė 5,80 tūkst. t pieno vidutiniškai po 327,07 EUR/t ir tai 8,3 proc. daugiau bei 12,9 proc. brangiau nei 2018 m. sausio–balandžio mėn.

  • Į vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė I. Tiškevičienė, tel. (8 37) 39 78 08

2019 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų supirkto žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – pieno) kiekis beveik nepakito, o supirkimo kaina (be PVM) padidėjo apie 5,4 proc.