2019 m. 22–25 sav. (2019 m. gegužės 27–birželio 23 d.)

*lyginant 2019 m. 25 savaitę su 24 savaite
**lyginant 2019 m. 25 savaitę su 2018 m. 25 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 22–25 sav.