Šių metų sausio–gegužės mėn. Lietuvos pieno gaminių gamintojai pagamino 12,60 tūkst. t šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių (PGPK kodas 10.51.40.30.10), t. y. 24,1 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. Analizuojamu laikotarpiu suaktyvėjo šių gaminių pardavimai vidaus rinkoje, o į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) ir į trečiąsias šalis – sumažėjo. 2019 m. sausio–gegužės mėn. šalies pieno gaminių gamintojai Lietuvos rinkoje šviežių sūrių pardavė 1,8 proc. daugiau (iš viso 3,02 tūkst. t) nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Tačiau šių gaminių pardavimai į kitų ES šalių rinkas sumažėjo 24,2 proc. (iki 9,43 tūkst. t), o į trečiąsias šalis – net 59,8 proc. (iš viso 0,42 tūkst. t). Vidutinė šviežių sūrių pardavimo kaina (gamintojų, be PVM) analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. sausio–gegužės mėn., padidėjo: Lietuvos rinkoje – 4,8 proc. (iki 4,12 EUR/kg), kitų ES šalių rinkose – 12,9 proc. (iki 3,17 EUR/kg), trečiųjų šalių rinkose – 13,5 proc. (iki 3,44 EUR/kg).
Lietuvos pieno perdirbimo įmonės šių metų sausio–gegužės mėn. pagamino 9,92 tūkst. t varškės (PGPK kodas 10.51.40.30.20) – 8,7 proc. daugiau nei praėjusių metų sausio–gegužės mėn. Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, minėto gaminio tiek vietinėje rinkoje, tiek į kitų ES šalių rinkas Lietuvos gamintojai pardavė daugiau: vidaus rinkoje – 5,1 proc. (iš viso 8,43 tūkst. t), į kitas ES šalis – 42,0 proc. (iš viso 1,40 tūkst. t), o į trečiąsias šalis varškės buvo parduota 18,0 proc. mažiau (iš viso 0,1 tūkst. t). Vidutinė varškės pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) analizuojamu laikotarpiu, palyginti
su 2018 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo: kitų ES šalių rinkose ir trečiųjų šalių, atitinkamai 7,3 proc. (iki 2,52 EUR/kg) ir 0,6 proc. (iki 3,29 EUR/kg), o Lietuvos rinkoje – padidėjo 0,3 proc. (iki 2,37 EUR/kg).
2019 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, sviesto, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 proc. (PGPK kodas 10.51.30.30.00) (toliau – sviesto), gamyba sumažėjo 2,9 proc. (iki 5,33 tūkst. t). Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sumažino sviesto pardavimus: į kitas ES valstybes – 85,5 proc. (iki 0,24 tūkst. t), į trečiąsias šalis – 50,0 proc. (iki 0,19 tūkst. t), o Lietuvos rinkoje padidino 2,0 proc. (iki 3,05 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, vidutinė sviesto pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) kitų ES šalių rinkose sumažėjo 1,4 proc. (iki 4,86 EUR/kg), trečiųjų šalių rinkose – 8,3 proc. (iki 4,96 EUR/kg). Tačiau Lietuvos rinkoje pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) padidėjo 0,1 proc. (iki 4,88 EUR/kg).

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Jagintavičiūtė, tel. (8 37) 39 72 80

2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje didėjo varškės gamyba, o šviežių sūrių ir sviesto pagaminta mažiau