2019 m. 25–28 sav. (2019 m. birželio 17–liepos 14 d.)

*lyginant 2019 m. 28 savaitę su 27 savaite
**lyginant 2019 m. 28 savaitę su 2018 m. 28 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 25–28 sav.