* lyginant 2019 m. birželio mėn. su gegužės mėn.
** lyginant 2019 m. birželio mėn. su 2018 m. birželio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių pardavimas vidaus rinkoje 2019 m. balandžio–birželio mėn., tūkst. vnt.