Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 29 savaitę (07 15–21) grūdų supirkimo kainos, palyginti su kainomis buvusiomis prieš savaitę (2019 m. 28 savaitę (07 08–14), sumažėjo. Kviečiai 29 savaitę buvo superkami vidutiniškai po 177,80 EUR/t. Palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, ji buvo mažesnė 2,64 proc., pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina sumažėjo 3,48 proc. (iki 134,40 EUR/t), o rugiai buvo superkami vidutiniškai po 122,65 EUR/t. Žirnių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu periodu sumažėjo 4,45 proc. (iki 161,48 EUR/t).
Naujo derliaus rapsų vidutinė supirkimo kaina 2019 m. liepos mėnesio antroje pusėje sudarė 354,08 EUR/t ir buvo 1,31 proc. didesnė negu prieš savaitę.
Tačiau, palyginti 2019 m. 29 savaitę buvusią kviečių supirkimo kainą su 2018 m. analogišku laikotarpiu, ji buvo 9,88 proc. didesnė. Didesnės ir žirnių (+1,86 proc.) bei rapsų (+1,98 proc.) supirkimo kainos. O pašarinių miežių (II klasės) ir kvietrugių vidutinės supirkimo kainos šių metų liepos antroje pusėje buvo mažesnės (atitinkamai 8,82 ir 3,51 proc.) negu 2018 m. tuo pačiu metu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Prasidėjus javapjūtei 2019 m. liepos mėn. antroje pusėje grūdų supirkimo kainos sumažėjo