ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje kai kurių rūšių sūrių pardavė mažiau: „Tilsit“ sūrio – 8,6 proc. (iš viso 2 267,7 t), „Gouda“ sūrio – 12,7 proc. (iš viso 745,04 t), kietųjų ilgai brandintų sūrių – 10,7 proc. (iš viso 474,4 t). Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., šalies pieno perdirbimo įmonių parduoto „Gouda“ sūrio vidutinė kaina (be PVM) vidaus rinkoje sumažėjo apie 2,8 proc. ir sudarė 3,43 EUR/kg, o „Tilsit“ ir kietųjų ilgai brandintų sūrių vidutinės pardavimo kainos (be PVM) padidėjo atitinkamai apie 1,5 proc. (iki 4,06 EUR/kg) ir 6,2 proc. (iki 8,43 EUR/kg). Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse didėjo kai kurių sūrių rūšių vidutinės pardavimo kainos: „Gouda“ – apie 3,6 proc. (iki 3,09 EUR/kg), „Edam“ – apie 6,2 proc. (iki 3,07 EUR/kg), o „Cheddar“ sūrio vidutinė pardavimo kaina mažėjo apie 2,7 proc. (iki 3,17 EUR/kg).
Šių metų analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., Lietuvos pieno perdirbimo įmonės apie 13,3 proc. sumažino 30 proc. riebumo grietinės (išfasuotos po 400–450 g į polistireno indelius) pardavimus vidaus rinkoje (iki 2 789,21 t), o vidutinė gamintojo pardavimo kaina (be PVM) padidėjo apie 7,1 proc. (iki 2,26 EUR/kg).
2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje pardavė 2 151,54 t 82 proc. riebumo sviesto (išfasuoto po 200 g į folijos fasuotes) – 7,6 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu minėto gaminio vidutinė gamintojo pardavimo kaina (be PVM) vidaus rinkoje sudarė 6,02 EUR/kg ir buvo apie 2,9 proc. didesnė nei 2018 m. sausio–liepos mėn. EK duomenimis, šių metų sausio–liepos mėn. vidutinė ES sviesto kaina sudarė 4,16 EUR/kg ir buvo apie 18,5 proc. mažesnė nei 2018 m. sausio–liepos mėn.
Per pirmus septynis šių metų mėnesius geriamojo pasterizuoto 2,5 proc. riebumo pieno (0,9–1 l plėvelės fasuotėse) vidaus rinkoje Lietuvos pieno perdirbimo įmonės pardavė apie 0,4 proc. daugiau (iš viso 9 047,54 t) nei per 2018 m. analizuojamą laikotarpį, o vidutinė gamintojo pardavimo kaina (be PVM) sumažėjo apie 2,5 proc. (iki 0,39 EUR/l).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Jagintavičiūtė, tel. (8 37) 39 78

2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos pieno perdirbimo įmonės kai kurių pieno gaminių vidaus rinkoje pardavė mažiau