2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 473,70 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 6,4 proc. (32,35 tūkst. t) mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjant galvijų skaičiui šalyje, mišinių galvijams gamyba per septynis šių metų mėnesius, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,0 proc. (2,65 tūkst. t). Lesalų paukščiams gamyba analizuojamu laikotarpiu sumažėjo – 18,1 proc. (37,90 tūkst. t), o premiksų – 2,2 proc. (69,7 t). Kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba analizuojamu laikotarpiu padidėjo 1,5 proc. (1,75 tūkst. t), kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba – 18,9 proc. (5,37 tūkst. t), o šunų ir kačių ėdalo, atitinkamai 12,1 proc. (959 t) ir 0,4 proc. (213 t).
Per šių metų sausio– liepos mėn. kombinuotųjų pašarų ir premiksų buvo parduota 273,39 tūkst. t, iš to skaičiaus 77,8 proc. (233,76 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 20,0 proc. (60,02 tūkst. t) ES rinkoje ir 2,3 proc. (6,79 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje per septynis šių metų mėn. sumažėjo 9,2 proc. (23,66 tūkst. t), eksportas į trečiąsias šalis – 5,5 proc. (3,49 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 12,5 proc. (972 t). Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai per septynis šių metų mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 8,6 proc. (28,12 tūkst. t).

Pagal ŽUIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė

Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 39 70 75


Per septynis šių metų mėnesius buvo pagaminta 473,70 tūkst. t kombinuotųjų pašarų