Pasėlių deklaravimo duomenys rodo, kad bulvių pasėliai ir toliau mažėja, tačiau jau lėčiau. 2019 m., palyginti su 2018 m., plotai sumažėjo tik 2,63 proc., iki 10 540,14 ha. 2018 m. ūkininkai deklaravo 12,62 proc. mažesnius bulvių pasėlių plotus nei 2017 m., atitinkamai 10 824,31 ha ir 12 387,55 ha. (2016 m. buvo deklaruota 13 964,70 ha, 2015 m. – 15 577,86 ha, 2014 m. – 15 901,53 ha, 2013 m. – 16 811,74 ha, 2012 m. – 19 650,17 ha). 2019 m., palyginti su 2012 m., deklaruoti bulvių plotai sumažėjo 46,36 proc. arba 9 110,03 ha. 2019 m. bulvių pasėlių plotai sumažėjo 39 Lietuvos savivaldybėse, o padidėjo – 12 savivaldybių. Didžiausi bulvių pasėlių plotai deklaruoti Šakių r. (971,13 ha, +8,61 proc.), Kėdainių r. (792,38 ha, +21,58 proc.), Šilutės r. (678,65 ha, +1,05 proc.), Panevėžio r. (518,80 ha, –1,56 proc.) ir Klaipėdos r. (449,88 ha, +0,17 proc.) savivaldybėse. Šiemet mažiausiai bulvių pasėlių plotų deklaruota Birštono (28,12 ha), Kalvarijos (34,55 ha), Rietavo (39,44 ha), Akmenės r. (41,18 ha) ir Pakruojo r. (41,52 ha) savivaldybėse.
Daržovių pasėlių deklaruoti plotai didėjo keturis metus iš eilės (nuo 3 814,13 ha 2013 m. iki 5 431,23 ha 2016 m.). 2017 m., palyginti su 2016 m., plotai sumažėjo 11,87 proc., iki 4 786,37 ha. Tačiau 2018 m. vėl padidėjo 4,23 proc., iki 4 988,82 ha. 2019 m., palyginti su 2018 m., daržovių plotai padidėjo dar 14,76 proc., arba 736,14 ha, iki 5 724,96 ha. Šiemet padidėjo visų pagrindinių lauko daržovių deklaruoti plotai: burokėlių – 23,11 proc. (275,34 ha), iki 1 466,99 ha, svogūnų – 9,98 proc. (69,47 ha), iki 765,33 ha, morkų – 6,06 proc. (37,60 ha), iki 657,67 ha, baltagūžių kopūstų – 2,67 proc. (15,69 ha), iki 602,49 ha.
Deklaruoti kaip kitos daržovės pasėliai sumažėjo 3,30 proc. arba 27,50 ha, iki 805,35 ha, kadangi jau penktus metus deklaracijoje buvo galima nurodyti įvairias kitas auginamas daržoves. Iš jų didžiausi plotai deklaruoti moliūgų (270,87 ha, +73,30 proc.), krapų (270,47 ha, +43,74 proc.), baltųjų ir juodųjų ridikų (169,67 ha, +36,48 proc.), česnakų (140,98 ha, –0,30 proc.), špinatų – (128,36 ha, +3,78 karto), salotų (92,53 ha, +11,75 proc.).
Šiltnamių daržovių bendras plotas sumažėjo 13,22 proc, iki 73,13 ha. Pomidorų plotas sumažėjo 19,47 proc., iki 13,07 ha, agurkų – 9,14 proc., iki 53,50 ha, kitų šiltnamių daržovių – 28,38 proc., iki 6,56 ha.
Iš 51 Lietuvos rajonų savivaldybių daržovių pasėlių plotai padidėjo 39 savivaldybėse. Daugiausia daržovių pasėlių deklaruota Kėdainių (784,25 ha, +10,53 proc.), Šakių (423,43 ha, +17,57 proc.), Šiaulių (408,45 ha, –1,19 proc.), Panevėžio (321,82 ha, +20,69 proc.) ir Joniškio (293,42 ha, +25,84 proc.) rajonų savivaldybėse. Iki 10 ha daržovių pasėlių buvo deklaruota Kupiškio r., Birštono ir Rietavo savivaldybėse.
Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA), vienijančios prekinius bulvininkystės ir daržininkystės ūkius, narių 2019 m. deklaruoti bulvių pasėliai padidėjo 8,98 proc., o daržovių – 9,63 proc.
2019 m., palyginti su 2018 m., LDAA narių burokėlių pasėlių plotai padidėjo 31,57 proc., baltagūžių kopūstų – 2,68 proc., įvairių kitų auginamų daržovių – 11,49 proc. Svogūnų ir morkų plotai šiek tiek sumažėjo, atitinkamai 0,90 proc. ir 0,09 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LDAA
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49