Penkiose pagrindinėse ES bulves auginančiose šalyse (Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Didžiojeje Britanijoje) šiemet prognozuojamas 12 proc. didesnis bulvių derlius, kuris gali siekti nuo 27 iki 27,3 mln. t ir bus 3 proc. didesnis nei pastarųjų penkių metų vidurkis. Derliaus padidėjimą lėmė išaugęs pasėlių plotas. Visos NEPG šalys, išskyrus Didžiąją Britaniją, šiemet pasodino daugiau bulvių nei 2018 m. Vidutinis bulvių derlingumas siekia 44,7 t/ha. Pastarųjų penkių metų vidurkis buvo 47,1 t/ha. 2018 m. dėl sausros vidutinis derlingumas buvo sumažėjęs iki 40,9 t/ha. Mažiausias bulvių derlius bus Belgijoje, nes tik nedidelė dalis bulvių ploto buvo laistoma.
NEPG prognozuoja, kad artimiausiu metu bulvių kaina gali didėti, nes yra išaugusi žaliavos paklausa perdirbimo pramonėje, kur jau nuo vasaros pradžios ištuštėjo sandėliai.
Rytų Europos šalys praneša apie daug mažesnį bulvių derlių. ES pasėlių derlingumo prognozių sistemos (MARS) duomenimis, Lenkijoje bus 5–10 proc. mažesnis bulvių derlius, palyginti su pastarųjų penkių metų vidurkiu.
Jau rugsėjo mėn. iš NEPG šalių bulvės buvo eksportuojamos į Lenkiją ir Rumuniją.
Tokios susidariusios sąlygos įtakoja ir bulvių kainas. Lenkijoje 2019 m. rugsėjo mėn. viduryje bulvių kaina buvo 2 kartus didesnė nei prieš metus ir svyravo nuo 0,23 iki 0,28 EUR/kg, Lietuvoje – vidutiniškai 17,65 proc. didesnė, 0,15–0,25 EUR/kg.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), Fresh Plaza, Fresh-market
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

Šiaurės Vakarų Europos bulvių augintojų asociacija (NEPG) 2019 m. prognozuoja 12 proc. didesnį bulvių derlių