Šių metų rugpjūčio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 68,6 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 51,79 proc., avižos – 16,60 proc., pupos – 9,80 proc., žirniai – 9,18 proc., rugiai – 4,94 proc., kvietrugiai – 4,50 proc., miežiai – 2,72 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., padidėjo daugiau nei du kartus, o, palyginti su praėjusių metų rugpjūčio mėn., – 51,62 proc. Ekologiški grūdai sudarė 5,21 proc. visų supirktų 2019 m. rugpjūčio mėn. grūdų Lietuvoje. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 23,49 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, grikių – 44,81 proc., rugių – 47,02 proc., kviečių – 53,76 proc., pupų – 62,43 proc., žirnių – 95,73 proc., avižų – 96,20 proc., o miežių ir rapsų – daugiau nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., padidėjo daugiau nei du kartus ir sudarė 17,75 tūkst. t. Ekologiški kviečiai sudarė 53,52 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 22,80 proc., žirniai – 19,02 proc., grikiai – 2,50 proc., kvietrugiai – 1,54 proc. Ekologiškų grūdų importas šių metų rugpjūčio mėn. siekė 1,37 tūkst. t, iš kurių grikiai sudarė 42,43 proc., žirniai – 31,19 proc., kviečiai – 18,69 proc. 2019 m. rugpjūčio mėn. buvo perdirbta tik 244,28 t ekologiškų grūdų, o rugpjūčio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 97,02 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2019 m. rugpjūčio mėn. ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų ir eksportas padidėjo