Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. liepos mėn. padidėjo

2020 m. liepos mėn., palyginti su šių metų birželio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius padidėjo 2,63 proc, o palyginti su 2019 m. liepos mėn, – 36,05 proc. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą

Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose daugumos auginamų gyvulių ir paukščių skaičius 2019 m. sumažėjo

Sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,38 proc., o sertifikuotas plotas juose padidėjo 1,01 proc. Sertifikuotų perdirbimo įmonių skaičius analizuojamu laikotarpiu išaugo 53,09 proc. Sertifikacijos įstaigos Ekoagros duomenis, 2019 m. Lietuvos ekologinės gamybos

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. gegužės mėn. padidėjo

2020 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn. bei praėjusių metų gegužės mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta daugiau nei 2 kartus daugiau ekologiškai užaugintų galvijų. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris šių

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. I ketvirtį padidėjo

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, padidėjo 11,52 proc. Šių metų I ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 026 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 285,44 t galvijienos skerdenų.

Ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainos 2020 m. vasario mėn. mažėjo

2020 m. vasario mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš Lietuvos augintojų supirko 7,434 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 38,32 proc., avižos – 27,93 proc., žirniai – 15,24 proc., kvietrugiai – 9,20