2019 m. 38–41 sav. (2019 m. rugsėjo 16–spalio 13 d.)

*lyginant 2019 m. 41 savaitę su 40 savaite
**lyginant 2019 m. 41 savaitę su 2018 m. 41 savaite
***patikslinti duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 38–41 sav.