* lyginant 2019 m. rugsėjo mėn. su rugpjūčio mėn.
** lyginant 2019 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugsėjo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių eksportas 2019 m. liepos–rugsėjo mėn., tūkst. vnt.