Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. III ketvirtį, palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, padidėjo 48,01 proc. Šių metų III ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 125,24 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 56,76 proc., avižos – 16,24 proc., žirniai – 8,02 proc., pupos – 6,46 proc., rugiai – 5,18 proc., kvietrugiai – 4,01 proc., miežiai – 2,21 proc., grikiai – 1,20 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,43 proc. visų supirktų 2019 m. III ketvirtį grūdų Lietuvoje. Šių metų III ketvirtį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, ekologiškų grūdų supirkimo kainos sumažėjo: pupų – 0,24 proc., grikių – 7,85 proc., žirnių – 9,28 proc., kviečių – 9,32 proc., avižų – 17,72 proc., kvietrugių – 33,82 proc., rugių – 41,59 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 22,81 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, rugių – 42,74 proc., grikių – 44,79 proc., kviečių – 58,23 proc., pupų – 56,42 proc., avižų – 91,35 proc., žirnių – 95,61 proc., o miežių ir rapsų – daugiau nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. III ketvirtį, palyginti 2018 m. III ketvirčiu, sumažėjo 1,52 proc. ir sudarė 40,21 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 42,08 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 32,09 proc., žirniai – 16,63 proc., grikiai – 3,50 proc., pupos – 1,90 proc., rugiai – 1,85 proc., kvietrugiai – 1,36 proc., miežiai – 0,57 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų III ketvirtį, palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, padidėjo 95,32 proc. ir sudarė 4,50 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų žirnių, grikių ir kviečių.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 931,90 t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2019 m. III ketvirtį, palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, sumažėjo 44,16 proc., o ekologiškų kruopų padidėjo beveik 3 kartus. Daugiausia buvo pagaminta grikių kruopų. Analizuojamu laikotarpiu 81,14 proc. pagamintų kruopų buvo išvežtos į kitas ES šalis.

2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 102,86 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. III ketvirtį padidėjo