2019 m. 43–46 sav. (2019 m. spalio 21–lapkričio 17 d.)

*lyginant 2019 m. 46 savaitę su 45 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 43–46 sav.