2019 m. 46–49 sav. (2019 m. lapkričio 11–gruodžio 8 d.)

*lyginant 2019 m. 49 savaitę su 48 savaite
**lyginant 2019 m. 49 savaitę su 2018 m. 49 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 46–49 sav.