2019 m. 47–50 sav. (2019 m. lapkričio 18–gruodžio 15 d.)

*lyginant 2019 m. 50 savaitę su 49 savaite
● nėra duomenų

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 47–50 sav.