2018 m. grūdai, sudarė pusę (50 proc.) visų žaliavų, sunaudotų kombinuotųjų pašarų gamybai, o bioetanolio ir maisto pramonės gamybos atliekos – 12 proc. Nuo 1992 m., po McSherry reformos, kai įgyvendinant bendrąją ES žemės ūkio politiką, buvo stipriai sumažino žemės ūkio produktų kainos, o žemdirbių pajamoms kompensuoti buvo įvestos tiesioginės išmokos, grūdų dalis kombinuotųjų pašarų žaliavų balanse pakilo nuo 32 proc. iki 50 ir jau 10 metų išlieka panaši.

Baltyminiai rupiniai sudarė ketvirtadalį (25 proc., 25,6 mln. t) visų žaliavų, sunaudotų kombinuotųjų pašarų gamybai, tarp kurių didžiausią dalį – 52 proc. (13,4 mln.t) sudarė sojos rupiniai (rapsų rupiniai – 17,1 proc., 4,4 mln.t; saulėgrąžų – 9,5 proc., 2,4 mln. t). Per paskutinius aštuonerius metus sojos plotai Europoje padvigubėjo ir 2018 m. sudarė 4,5 mln. ha. Nežiūrint didėjančių šios kultūros plotų, Europos šalyse išauginta soja šiuo metu patenkina tik 20,7 proc. viso jos poreikio.

Pastaruosius 50 metų pasaulinė sojos gamyba nuolat didėjo nuo 37 mln. t 1967–1968 m. iki 337 mln. t 2017–2018 m. Per penkis dešimtmečius sojos paklausa augalinio aliejaus pramonėje, gyvulių pašarų gamybai ir kitoms reikmėms išaugo kelis kartus. Šiuo metu pasaulyje daugiausiai išauginama genetiškai modifikuotos sojos. Genetiškai nemodifikuota soja sudaro tik apie 18 proc. visos pasaulinės produkcijos.

Europa – pati didžiausia genetiškai nemodifikuotų sojų rinka.

Šaltinis: Oil World, Apk-inform

Grūdai sudaro 50 proc. ES kombinuotųjų pašarų gamybai sunaudojamų žaliavų