2018-10-29 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalių avienos ir ožkienos eksportas sumažėjo, tačiau importas – padidėjo

Analizuojamu laikotarpiu ES avienos ir ožkienos eksportas, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 14,49 proc. ir sudarė 60,56 tūkst. t (skerdenos svorio). 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. daugiausia avienos ir ožkienos ES eksportavo į Libiją – 19,68 tūkst. t

2018-07-30 2018 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas, tačiau padidėjo importas

2018 m. sausio–balandžio mėn. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc. ir sudarė 231,05 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Turkija, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 14,5 proc. viso