2019 m. 49–52 sav. (2019 m. gruodžio 2–29 d.)

*lyginant 2019 m. 52 savaitę su 51 savaite
● nėra duomenų

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 49–52 sav.