2019 m. lapkričio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš Lietuvos augintojų supirko 15,501 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 45,99 proc., avižos – 23,53 proc., grikiai –9,11 proc., žirniai – 7,57 proc., pupos – 4,39 proc., kukurūzai – 3,71 proc., kvietrugiai – 2,95 proc., rugiai – 2,74 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų praėjusių metų lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. spalio mėn., sumažėjo 4,06 proc., o, palyginti su 2018 m. lapkričio mėn., padidėjo 83,54 proc. Ekologiški grūdai sudarė 5,16 proc. visų supirktų 2019 m. lapkričio mėn. grūdų Lietuvoje. Ekologiškų rapsų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo daugiau nei 2 kartus didesnė nei įprastinių rapsų, kukurūzų – 68,27 proc., avižų – 54,23 proc., žirnių – 53,59 proc., pupų – 42,13 proc., rugių – 36,27 proc., kviečių – 30,56 proc., o kvietrugių – buvo mažesnė 0,35 proc. 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su 2018 m. lapkričio mėn., ekologiškų kvietrugių kaina buvo mažesnė 45,86 proc., rugių – 40,59 proc., kviečių – 25,84 proc., žirnių – 22,37 proc., avižų – 15,90 proc., pupų – 3,73 proc., o kukurūzų – buvo didesnė 0,89 proc., grikių – 11,01 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., sumažėjo 25,34 proc. ir sudarė 24,523 tūkst. t. Ekologiški kviečiai sudarė 50,07 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 17,12 proc., kvietrugiai – 9,97 proc., pupos – 8,06 proc., žirniai – 6,56 proc., grikiai – 5,53 proc., rugiai – 2,51 proc.

Ekologiškų grūdų importas praėjusių metų lapkričio mėn. siekė 3,307 tūkst. t, iš kurių kviečiai sudarė 41,12 proc., kvietrugiai – 20,66 proc., grikiai – 18,55 proc., avižos – 13,62 proc.

2019 m. lapkričio mėn. buvo perdirbta tik 626,42 t ekologiškų grūdų, o lapkričio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 82,279 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

2019 m. lapkričio mėn. ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainos sumažėjo