2019 m. 48–51 sav. (2019 m. lapkričio 25–gruodžio 22 d.)

*lyginant 2019 m. 51 savaitę su 50 savaite
**lyginant 2019 m. 51 savaitę su 2018 m. 51 savaite

Šaltinis: ZSRIR
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lenkijoje EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 48–51 sav.