2019 m. 50–2020 m. 1 sav. (2019 m. gruodžio 9–2020 m. sausio 5 d.)

*lyginant 2020 m. 1 savaitę su 2019 m. 52 savaite
**lyginant 2020 m. 1 savaitę su 2019 m. 1 savaite

Šaltinis: ZSRIR
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lenkijoje EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m.50–2020 m. 1 sav.