2020 m. sausio mėn. atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2019–2020 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, sumažinta 1 mln. t (iki 764,39 mln. t). Rusijoje kviečių derliaus prognozė sausio mėn. sumažinta 1 mln. t (iki 73,5 mln. t), o Australijoje dėl nepalankių meteorologinių sąlygų – 0,5 mln. t. Kviečių derliaus prognozė 0,5 mln. t padidinta ES ir tai bent iš dalies kompensuos kviečių derliaus sumažėjimą pasaulyje.

USDA duomenimis, kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje padidinta 0,61 mln. t (iki 754,37 mln. t). Kviečių eksportas pasaulyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 181,07 mln. t, tai būtų 1,26 mln. t daugiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių eksporto prognozė 2019–2020 m. dėl padidėjusio kainų konkurencingumo padidinta ES (2,0 mln. t) ir Ukrainoje (0,5 mln. t). Minėtų šalių eksporto padidėjimą iš dalies turėtų kompensuoti dėl mažesnės pasiūlos prognozuojamas 1,0 mln. t mažesnis Rusijos kviečių eksportas. Kviečių pasiūlai mažėjant pasaulyje, o sunaudojimui didėjant, atsargos 2019–2020 derliaus metų pabaigoje pasaulyje sumažintos 1,2 mln. t (iki 288,08 mln. t).

USDA 2020 m. sausio mėn. prognozės duomenimis, 2019–2020 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgo, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derlius, palyginti su 2019 m. gruodžio mėn. prognoze, turėtų padidėti 0,1 mln.  t (iki 1 401,80 mln. t). Prognozuojama didesnė kukurūzų derliaus prognozė Bangladeše, Rusijoje ir ES šalyse. Miežių derliaus prognozė padidinta ES, bet sumažinta Kinijoje ir Australijoje.

Pasaulinė 2019–2020 m. kitų grūdų eksporto prognozė sausio mėn., palyginti su prieš tai buvusio mėn., beveik nepakito ir turėtų sudaryti 201,03 mln. t, o kitų grūdų sunaudojimas analizuojamu laikotarpiu gali padidėti 4,85 mln. t (iki 1421,44 mln. t). Miežių eksporto prognozė padidinta ES, Argentinai ir Ukrainai, bet sumažinta Australijai. 2020 m. sausio mėn. duomenimis, JAV kukurūzų sunaudojimas padidintas 5,84 mln. t (iki 854,41 mln. t). 2019–2020 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 3,78 mln. t ir turėtų sudaryti 327,70 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 2,75 mln. t (iki 297,81 mln. t), labiausiai Kinijoje ir Brazilijoje.

Šaltinis: USDA
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

USDA sumažino kviečių derliaus prognozę pasaulyje