* lyginant 2019 m. gruodžio mėn. su lapkričio mėn.
** lyginant 2019 m. gruodžio mėn. su 2018 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Paukštienos gaminių gamyba Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn., t