2020 m. 1–4 sav. (2019 m. gruodžio 30–2020 m. sausio 26 d.)

*lyginant 2020 m. 4 savaitę su 2020 m. 3 savaite
**lyginant 2020 m. 4 savaitę su 2019 m. 4 savaite

Šaltinis: ZSRIR
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lenkijoje EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 1–4 sav.