Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, padidėjo 65,10 proc. Praėjusių metų IV ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 43,372 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 45,14 proc., avižos – 20,73 proc., grikiai – 8,16 proc., kvietrugiai – 7,30 proc., žirniai – 6,51 proc., rugiai – 5,54 proc., pupos – 3,54 proc., kukurūzai – 2,80 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,19 proc. visų supirktų 2019 m. IV ketvirtį grūdų Lietuvoje. Praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, ekologiškų grūdų supirkimo kainos sumažėjo: pupų – 2,34 proc., kukurūzų – 10,59 proc., žirnių – 17,86 proc., avižų – 21,76 proc., lubinų – 22,89 proc., kviečių – 28,22 proc., miežių – 35,51 proc., kvietrugių – 42,48 proc., rugių – 48,21 proc. Tik ekologiškų grikių supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 6,14 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje 2019 m. IV ketvirtį buvo 4,42 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, rugių – 17,89 proc., miežių – 26,39 proc., kviečių – 32,96 proc., pupų – 42,52 proc., žirnių – 57,54 proc., avižų – 56,48 proc., rapsų – 98,06 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. IV ketvirtį, palyginti 2018 m. IV ketvirčiu, padidėjo 96,67 proc. ir sudarė 75,01 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 59,96 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 13,95 proc., kvietrugiai – 7,01 proc., rugiai – 5,09 proc., pupos – 5,00 proc., žirniai – 4,91 proc., grikiai – 3,87 proc.

Ekologiškų grūdų importas praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, padidėjo daugiau nei 7 kartus ir sudarė 10,99 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kviečių, avižų ir grikių.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 1 448,83 t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2019 m. IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 7,63 proc., o ekologiškų kruopų – padidėjo daugiau nei 2 kartus. Daugiausia buvo pagaminta grikių kruopų. Analizuojamu laikotarpiu 86,39 proc. pagamintų kruopų buvo išvežtos į kitas ES šalis.

2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 72,435 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų ir eksportas 2019 m. IV ketvirtį padidėjo