Europos kombinuotųjų pašarų gamintojų asociacijos (FEFAC) negalutiniais (gruodžio mėn.) duomenimis, ES šalių kombinuotųjų pašarų gamyba 2019 m. siekė 161,7 mln. t ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 0,9 proc. (1,5 mln. t).
Dėl sausringų orų, kombinuotųjų pašarų galvijams gamyba didėjo pirmąjį praėjusių metų ketvirtį, tačiau vėliau, pagerėjus meteorologinėms sąlygoms ir dėl griežtėjančių fosforo emisijos reikalavimų – pradėjo mažėti. Didžiausias pašarų galvijų gamybos sumažėjimas pernai metais buvo Airijoje (15 proc.) ir Jungtinėje Karalystėje (7 proc.). Bendrai ES kombinuotųjų pašarų galvijams gamyba pernai metais, lyginant su 2018 m., sumažėjo 2,3 proc. (2,5 mln. t) iki 45,5 mln. t.

Paukščių lesalų gamyba, pernai, lyginant su 2018 m. padidėjo 0,1 proc., nors ES paukštienos gamyba analizuojamu laikotarpiu padidėjo 2,5 proc. Tokiam, gana nežymiam, paukščių lesalų gamybos padidėjimui įtakos galėjo turėti gana geras ES žieminių javų derlius, kuriam pavasarinės sausros neturėjo didelės įtakos.

Nežiūrint didėjančio ES kiaulienos eksporto į Kiniją ir kitas trečiąsias nuo AKM nukentėjusias šalis, kelis metus didėjusi ES kiaulių pašarų gamyba pernai, lyginant su 2018 m., sumažėjo 0,9 proc. (0,5 mln. t) iki 50,5 mln. t. ES kiaulių sektorius nėra visiškai atsigavęs, nors AKM plitimas šalyse narėse ir yra sustabdytas. Labiausiai nuo AKM nukentėjo naujosios šalys narės – Rumunija ir Bulgarija, kuriose kiaulienos gamyba pernai metais sumažėjo atitinkamai 15 proc. ir 9 proc. Prognozuojama, kad pašarų kiaulėms gamyba 2020 m., dėl didėjančio eksporto į trečiąsias šalis, turėtų išlikti stabili, išskyrus tą atvejį, jei neatsinaujins AKM tokiose kiaulių sektoriuje pirmaujančiose šalių, kaip Ispanija, Vokietija, Danija ar Nyderlandai.

FEFAC analitikai prognozuoja, kad 2020 m. kombinuotųjų pašarų gamyba gali svyruoti 2 proc. ribose, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų kultūrinių augalų vegetacijos metu, įtakojančių grūdinių ir pašarinių augalų derlingumą, mėsos importo ir eksporto politikos bei infekcinių ligų, tokių kaip AKM ar šiemet jau aptiktas Lenkijoje paukščių gripas, kurio plitimo riziką didina neįprastai šilta žiema.

Pagal (FEFAC) duomenis parengė Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 39 70 75

ES-28 kombinuotųjų pašarų gamyba mažėjo 0,9 proc.