2020 m. 3–6 sav. (2020 m. sausio 13–vasario 9 d.)

*lyginant 2020 m. 6 savaitę su 5 savaite
Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 3–6 sav.