2020 m. 4–7 sav. (2020 m. sausio 20–vasario 16 d.)

*lyginant 2020 m. 7 savaitę su 2020 m. 6 savaite
**lyginant 2020 m. 7 savaitę su 2019 m. 7 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 4–7 sav.