Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2020 m. 8 savaitę (02 17–23) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 187,58 EUR/t – kaina buvo tik 0,17 proc. didesnė negu prieš savaitę (7 savaitę (02 10–16) ir 5,74 proc. mažesnė negu prieš metus (2019 m. 8 savaitę (02 18–24). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 8 savaitę, palyginti su praėjusią savaitę buvusia kaina, buvo mažesnė 0,82 proc. bei 14,86 proc. mažesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 154,49 EUR/t – 0,56 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina bei 14,97 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu rapsai buvo superkami vidutiniškai po 394,44 EUR/t – 0,07 proc. didesne kaina negu prieš savaitę ir 5,71 proc. didesne kaina negu prieš metus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2020 m. vasario antroje pusėje daugelio grūdų supirkimo kainos išliko beveik nepakitusios